fbpx

łapto

Regulamin warsztatów

 

1. Jedynym Organizatorem warsztatów tanecznych High Heels Inpiration II (High Heels oraz Jazz) zwanych dalej HHI, jest Plano Barbara Mieszkalska.

2. Prawo uczestniczenia w warsztatach HHI mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę https://zapisy.activenow.pl/lap-taniec-2/

3. Ilość uczestników HHI jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w HHI. Organizator gwarantuje udział w danej grupie HHI osobie, od której otrzymał formularz oraz pełną opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto Organizatora. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma mailowo lub telefonicznie potwierdzenie czy znajduje się na liście uczestników HHI. Informacja o zakończeniu zapisów może zostać przez Organizatora opublikowana z opóźnieniem.

4. Cennik HHI zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.

5. Opłat można dokonywać przelewem na konto wskazane w mailu. Przelewy powinny być opisane tytułem „Warsztaty-imię i nazwisko uczestnika”

6. Organizator ma prawo zakończyć zapisy do grup HHI, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w nich mają prawo do przeniesienia opłaty na inne grupy w ramach HHI lub ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy za te grupy.

7. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części HHI, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na HHI mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy.

8. Z przyczyn niezależnych od Organizatora, HHI zaznacza sobie możliwość zmiany daty, lokalizacji warsztatów, składu instruktorskiego oraz grafiku.

9. W przypadku rezygnacji z opłaconych już warsztatów, uczestnikowi nie przusługuje zwrot dokonanej wpłaty. Możliwa jest zmiana nazwiska uczestnika.

10. Faktury za udział w HHI będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury mailem na adres basia@mieszkalska.com

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów HHI.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.

13. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

14. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji HHI w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów.

15. Warsztaty High Heels Inspiration II to przygotowanie nagrań wideo do promocji marki reprezentowanej przez Plano Barbara Mieszkalska. Przedmiot, który będzie reklamowany w materiałach wideo to oferowane przez Organizatora zorganizowane artystyczne formy ruchu do muzyki.